The only mouse
that fits like a glove

Effecten van schuin geplaatste ergonomische muizen op taakprestaties en subjectieve reacties

De biomechanische voordelen (b.v. spieractiviteit) van schuine ergonomische muizen zijn uitvoerig geïdentificeerd; hun effecten op taakuitvoering en subjectieve reacties zijn echter niet volledig onderzocht.

In deze studie werden de effecten onderzocht van twee schuine muizen (schuine hoek300 en500) in vergelijking met een conventionele muis (schuine hoek00) wat betreft taakprestatie (taakvoltooiingstijd en foutenpercentage) en subjectieve reacties (waargenomen ongemakkelijkheidsscore en algemene tevredenheidsscore).

Experimentele resultaten toonden aan dat alle taak- en subjectieve metingen verslechterden naarmate de schuine hoek van de doelmuizen toenam.

Bijvoorbeeld, de taakvoltooiingstijd (eenheid: ms) en de algemene tevredenheidsscore (eenheid: punt) van de300 schuine muis (tijd 0,71, tevredenheid 0,09) en500 schuine muis (tijd 0,73, tevredenheid 0,79) verslechterden aanzienlijk ten opzichte van de conventionele muis (tijd 0,65, tevredenheid 1,21).

De schuine muizen lijken een compromis te sluiten tussen biomechanische voordelen en taakuitvoering en subjectieve reacties.

Kihyo Jung*
School of Industrial Engineering, Universiteit van Ulsan, Ulsan 680-749, Zuid-Korea

Verwante laboratorium artikelen